اپـرا عروسکـی ِ عـآشورا .

مَــن لــی غیــرُک ...

 

دیروز رفتیـــم "اپــرای عـروســکی ِ عــآشــورا" ! تجــربه ی قشــنگی بود ! دوستــش میداشتــم این شــب رو . با اینــکه تئــاتر ، اون چیــزی نبــود که فکــرش رو می کــردم ُ توقعــش رو داشتــم ! و با توجــه به اینــکه مَــن اپـرای سعــدی رو هم رفــته بودم (با خانوآده) فکــر نمی کـردم که اپــرای عــآشورا این مدلــی باشـه ! صــرفاً یـک تئـآتر ِ هنــری بود ، و نـه تآریــخی ! و از نظــر ِ هنــری فوق العـــآده قوی ُ از نظــر ِ تاریخــی ، فــوق العـآده ضعــیف بود .

جـآلب بــود که هــرکدآم ـِمـآن یـک جـآ نشسـته بودیــم ! :] خیـــلی دوووور از هــم ُ خیــلی نزدیییک ! :))

و جـآلب تر ایــن بود که یکــهو شــآنزده دختــر ِ چـآدری ِ گیــج ُ سردرگــم ، همراه ِ پنــج بـآنو -که هــی سعــی می کردنـد این شـآنزده را یکجـآ جمـع کننـد ُ هــی مـوفق نمی شدنــد- وآرد ِ محوطــه ی تـالار ِ فردوســی شدنـد . و همـه ی نگـآه ها یکهــو ، آمــد روی مـآ ! خب عجیــب بود برایشـان گویـا ! :]

 

و مَــن خوشحــآل نیســتم که مـآجده جـآن خیــلی بدش آمــد از نمــآیش ! خــب یک چیــزی نمی توانــد مطلقــاً بد بــآشد یا مطلقــاً خــوب ! و چــون مـآجده ی عزیــزم کنـآر ِ همســرش ایستـاده بود -و مَــن هنــوز متعجبــم که این دو موجــود چقــدر شبیــه ِ همنــد ُ چقــدر به هــم می آیند !- نشــد که بروم بگــویم مـآجده ی جــآنم ، این نمــآیش مطلقـاً بـد نبــود که شمـآ انقــدر با انزجـآر می گوییــد "خیـلی بــد بود" ولــی خب شـآید مـآجده جـآن درست می گـویند ! 

+این فرشــته ی دوســت داشتنی ُ نــورانی ، چقــدر عکــس ِ مـآجده را زیــبا کرده !

 

وَ آرآم ُ قرآر ُ پنـآه ِ مَــن تنهـآ ، بعضــی موجودآت ِ دو پـآست ! بعضــی موجودآت ِ دو پـآ تنهـآ پنـآه ُ قرآر ُ آرآم ِ مَــن ـَست ! تنهــآ ، بعضــی آرام ُ قرآر ُ پنـآه های مَــن ، موجـودات ِ دو پـآ هستند !

وَ خــُب اگــر معلـّم زبـآن فـآرسی اینجـآ بـود ، خیــلی با تحکـّمـ می فرمــودند که "هیــچ جـای بحــث ندارد که ایــن جملـآتی که به درازا کشیــده دیــوانه نوشــت هایت را ، مشتـی تکـرار ِ پـوچ ُ بی معنـآست ! "
ایــن جملـآتی که به درآزا کشیــده دیــوانه نوشــت هایم را ، مشتـــی تکرآر ِ پــوچ ُ بی معنــآست ؟!؟

+آقــآی مَــن ! دنیــآی مَــن !
اللّهـُمَّ اجعـَـل مَحیــآیَ مَحــیا ی مَــن !
مَــن برای تو گریــه می کنــم تو برای مَــن !
آقــآی مَــن !

 

+مچــکرم میــم بـآنو جـآن که رنـگ ِ بنفــش ِنوشتــه ها را به مـآ نشــآن دادی ! داشتیــم دق میکردیــم ! مـآ را برای مـآدرمان حفــظ کردی :دی خدآ حفظــت کنــد ! :]

 

ایـن هم مـآه ِ مَــن که در پســت ِ "چـآی ِ داغی که دلـم بود به دستـت دادم" حرفـش را زدیــم ! :]

 

ایــن هم بلیــت ِ اپــرا عروسـکی ِ عـآشورا ! :]

 

ایــن هم آن خـودنویــس ِ تپلـــی ! :]]

 

 

 

 

 

:]]

پاییزک :)
ریش قرمز (میلاد)
:)
[گل]

:]@--.---

میم بانو
خواهش میکنم عزیزم :)

^.^

میم بانو
ماه ِت خیلی نانازیه .
خطتم خیلی قشنگه فقط به ســـــختی تونستم بخونمش :))

مچکـرم :] قآبل نداره اصـلاً :]]

بـاز همـ مچـکــرم :]] چراح :))

میم بانو
از خودنویس خیلی خوشم میاد
تاحالا چنتاشُ به فنا دادم :))

خیـــلی خوبه خودنویس :]]

من فقط یکی رو به فنا دادم :))

شیدا
کجا رفتی ؟ : )

هیچ جا :]

صخره
میخوانمت دخترکم :)
هیچ چیز مطلقا بد یا خوب نیست عالی بود
±خوشحالم دوس داشتی

مچکرم .

مچکرم .
مچکرم .

میم بانو
آره مهم تره.کلا سوم آسون تره... :)

همه معلمامون هم میگن که دوم سخت تر از سومه :(

شیدا
منن هستما :)

خب من نبودم :(

صخره
ماه من و خود نویست لاااااایک

مچکرم .

صخره
دخترم چرا ففط میگی مچکرم 
خوبی عزیزدل؟چه خبرها؟اصل حالت؟

.
مچکرم ! سلامتی . مچکرم !

مبینا
لینکیـ دوس داشتیـ بلینکمـ :*

چشم :)

هااای .
من اینجآیم !
.
.
.
.
تو کجایی .؟!

+ماییم و نوای بی نوایی ! :)

#دیوانه_نوشت_های_بی_مخاطب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان