همین چند خط بس است . برای تو ؟! هوم . برای تو ...

دوست .


ای کسی که وصال ِ ما را ترک کرده ای ، برگرد .
و ای کسی که بر جدایی از ما سوگند خورده ای ، سوگند ِ خود را بشکن .
ما ابلیس را برای این از خود راندیم که بر تو سجده نکرد .
[حدیث قدسی]
+
سرم رو میذارم
به پای تو مآدر .
تموم مادر ها
فدای تو مآدر .
پاییزک :)
هااای .
من اینجآیم !
.
.
.
.
تو کجایی .؟!

+ماییم و نوای بی نوایی ! :)

#دیوانه_نوشت_های_بی_مخاطب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان