رهبر . جبـر یا اختیـآر ؟ مدافعیــن . حجاب .

یــا مَــن تَبــآرَکَ اسـمــُــهُ ...

 

از محـآفط ِ سیــد حســن پرسیــدند : "چقــدر سیــد حســن را دوســت داری ؟" پـآسخ داد : "آنقــدر که امــر کند بمیــر ، الـآن می میــرم !" پرسیــدند : "چقــد امـآم خـآمنــه ای را دوسـت داری ؟" گفــت : "آنقــدر که اگــر امــر کند سر ِ سیــد حســن را بیـآور ، می بَرَمــ ...!"

 

ایـشــون ، یکــی از مدافعیــن ِ حرم ، ملقــب به ابــوعزرائیل هستن . فک کنــم آشنـآ هستیــن بـاهاشـون ؟! :) ایشــون با ایـن هیکلــش ُ بـآزوش ، مدآفـع ِ حرمـ هستن ، اونوقــت منــم با این هیکلــم آرزوی مدآفــع شدن رو دارمــ :)))): ایشــآلا که خدآ تنشــو سـآلم نگـه داره ُ بتــونه به جـآی مـآ هم از حرمـ دفـآع کنه ... خــوش به حـآلش ...
مـآشـآءالله بهــش ... :)

 

دیـدار ِ ابــوعزرآئیــل جـآن در مشهــد ، با آیة الله علــم الهــدی -امـآم جمعــه ی مشهــد ِ مقــدس- .

 

همیشــه از اینــهمه جبـر ِ زندگـی خسته بودمــ . که فکــر می کردمـ هر شیـعه ، اسلحـه ای روی سـرش گذاشتـه اند ، که اگــر کـآر ِ خوب کنـی که خب ، میـری بهشــت ، اگه کوچــک ترین گنـآهی کنی ، میــری جهنــم ... همیشــه وقتــی پرسیــدند زندگی ِ یک بچـه شیـعه ، جبـره یـا اختیـآر ، گفتــم صد در صـد جبــر ... 

مدتــی میشــه که فهمیــدم که آره ! زنـدگی ِ بچـه شیــعه جبره ! اون هم چـه جبــر ِ قشنگــی ... جبری نه برای به بهشــت رسیدن یا به جهنــم نرسیـدن ، بلکه فقط ُ فقــط جبری برای به خدآ رسیـدن ... خوشبختــی انسان ، توی به کمـآل رسیدنشه ... به اون غـآیت ِ نهایی رسیــدنشه ... خدآ خوشبختــی ِ ما را خواستــه همیشــه . چه در دنیــآ ُ چه در عقبــی ... برای رسیــدن به خوشبختــی ، به کمـآل ، مسیــری باید طی بشـه خب . و طی کردن ِ این مسیــر اگه که بخوای به خدآ برسی ، اجبـآریه ... و چـه اجبـآری قشنـگ تر از اینــکه بهــت دستــور داده بشـه که زنـدگیت رو قشنــگ کنی ..؟ چـه جبـری قشنـگ تر از جبری که از سمــت ِ خدآ باشـه ..؟ چــه جبــر ِ قشنگــی که (بطور مثال) میگه موهـآت ُ بدنتو از نامحــرم بپـوشون چـون یکی از دلـآیل ِ فسـآد توی جـآمعه ـَست ... و چـه قشنگ تر میشـه این جبــر ، وقتـی که بفهمــی که آره ، واقعـاً بـاعث ِ فسـآد میشه ... و چـه قشنـگ تر که عـآشق ِ این جبـر بشی ... عـآشق ِ حجـآب بشی ... عـآشق ِ جبـآر* بشی ... اونوقـته که برای ایـن جبــر ، از جــون ُ دل مـآیه میذاری ... اونوقتــ به چیــزی می رسیــ که تنهـآ خواسته ی خـداست ... اینکــه جز "هو" نبینــی کســی رو ... وَ اگه عـآشق ِ جبـآر ُ جبـرهاش بشی ، جز "غـآیة آمـآل العـآرفیــن" نمی بیــنی کســی رو ... :)

*جبار هم به معنـآی جبــرکننده و هم به معنـآی ترمیــم کننده ـَس . :))) ادبیـآت جـآیی به دردمــ خورد بالاخره :))

 

وآآآآی اگـر خـآمنــه ای حکمــ ِ جهـآدم دهـد ؛ ارتــش ِ دنیــآ نتوآند که جوآبمــ دهــد ...

 

کـآفیســت امــامم ، حکــم ِ جهـآد ِ بـآنوان در ســوریه را بدهنــد ... لحظــه ای صبــر نخوآهمــ کرد ... حتــی لحظـه ای ... 

 

وَ مَــن همیشــه گفتــم ُ بـآز هم میگویــم ، که "دیــن ِ اسلـآم" را با "مسلمـآن" یکی نکنیــد ... یکــی شدنــی نیستند این دو ... یکــی نکنیــد تو رو خــدا ... یکــی نکنیـــد ...

 

بغــض ِ عجیــبی به مَــن می دهـد این عکــس ... بغــض ُ خجـآلت ... بغـض ُ خجـآلت ُ شرمندگــی ...

 

که اینهـآ کی هستنــد ُ مـآ کی هستیــم ... که اینهــآ کی هستنــد ُ مَــن کی ـَم ... که چیکـآر کردمــ بخـآطر ِ اونهمــه زحمــت هـاشون ... همــه کـآر کردنـد ُ می کننـد برای آرامــش ِ امــروز ِ مَـن ... وَ مَــن چیکـآر می کنــم برای آرامـش ُ راحتــی ِ اونهـا ... که وقتــی مـوجی ـَند ُ حـآلشان بــد می شـود ، ازشـآن دوری می کنیــم مبـآدا که چیزیمـآن شـود ... که وقتـی نالـه ای می کننــد ، هی غــر می زنیــم که بــس کن دیگه یه جنـگ رفتیــآ ... چیکـآر کردیــم جز شکســتن ِ دلشــون ؟

 

روز ِ دشمـن شب میشـه ، تا به خـط میزنیــد همـه ، به نــدای خمیــنی ُ ، با نوآی یـآ فــآطمـه ...
وصیــت کردیــد شمـآ ، به اطــآعت ِ از ولــی ، ایشــآلـآ مـآ همــ بشیــم ، فدآی سیــّــد علـــی ...
توی قصــه ی عـآشقــی ، همیشــه بـآزنـده ایــم ، یـآدمــون نرهـ از روی ، شهــدا شرمنــده ایم ...
 
یا حــق ...
پاییزک :)
شاهین Za
من خیلی مثل شما دو آتیشه نیستم
ولی خوب کشورمو دوس دارم و قدر اونایی که دارن ازش دفاع میکننو تا ابد میدونم و امنیتمو بهشون مدیونم

خوبه که میدونیم قدرشونو ... و خب البته باید بدونیم ... ینی طبیعیش اینه مدیون ِ کسایی باشیم که باعث ِ آرام نفس کشیدن ِ امروز مان ...

Haa Med
آدم به این ابوعزراییل نگاه میکنه وحشت میکنه.
به نظر من بهشتی که با ریختن خون مردم حاصل بشه ارزش هیچی نداره.
یه کافری مثل الکساندر فلمینگ پنی سیلین رو کشف کرد و یه کسی هم با شعار الله اکبر مردم رو به رگبار میبنده یا بین مردم خودش رو منفجر میکنه. قصد اهانت به کسی رو ندارم. ولی فرقی هم نداره هم شیعه ها این کار رو میکنن هم سنی ها.
از بحث مذهبی خوشم نمیاد. فقط این نظر من بود.
خوش باشید.

ایشون بدنسازی و کاراته کار کرده . :) دمش گرم که داره از هیکلش و بدنش ، تو راه ِ دینش استفاده می کنه .
"بهشت با ریختن ِ خون ِ مردم به دست نمیاد !" ما حمله کردیم به داعشی ها ؟ سوریه حمله کرد به داعش ؟ 8 سال دفاع ی مقدس ما حمله کردیم به عراق ؟ وقتی که داعش حمله می کنه به سوریه و میخواد حرم رو تخریب کنه ، ما هم موظفیم که نذاریم . داعش با کشتن ِ 100 تا بچه به خاطر ِ اینکه به داعش نپیوستن گناهی نداره ، ولی مدافعین ِ حرم ُ مجاهدینی که رفتن برای جنگ ِ با داعش که میرن برای اینکه جلوی این اتفاقات رو بگیرن ، اونا گناه کارن ؟ چرا میگیم 8 سال دفاع ِ مقدس ؟ چون ما هیچ حمله ای نکردیم به عراق . و جوون ها و پیرهای ما ، فقط ُ فقط ُ فقط به خاطر ِ اینکه من ُ شما امروز نفس بکشیم دفاع کردن . برای دفاع از میهن اسلحه دست گرفتن . مردم ِ ایران تو اون 8 سال نجنگیدن فقط دفاع کردن . مثل سوریه . سوریه ، مجاهدایی که علیه داعش می جنگن ، مدافعین و... ، برای این میجنگن که دل ِ حضرت ِ زینب آروم باشه . که حرم دست ِ نااهلش نیفته . که داعش نابود بشه ُ اینهمه جنایات فجیع مرتکب نشه . اگه تا الان کسی نمی رفت به جنگ ِ داعش ُ دست رو دست میذاشتن ، مطمئناً که الان منی نبود که بنویسه برای شما و شمایی نبود که بخونه . 

زهـرا ...
چه تصاویر زیبایی ...
چه قالب زیبایی :))

مچکرم :))

باز هم مچکرم بانو :))

Afshin ♪♫
خیلی هم خوشحال میشم نقاشی بفرستی

خلاقیتم . صفر عست ! چی بکشم ؟ :))

ستاره
به نظرم به این آقای حامد بفرمایین که اونایی که خودشونو با الله اکبر سر دادن ، منفجر کردن ، داعشی بودن که ما بر علیه ش حرف می زنیم و دفاع می کنیم . و نه شیعه ان نه سنی . مسلمون نیستن که بخوان شیعه و سنی باشن . و این آقا اساسا دچار سوء برداشت شدن . در نتیجه اون مثال الکساندر فلمینگ که هیچی اصلا نابوده !
اول بشناسن گروه ها رو لطفا ، بعد ادامه ی بحث راحت تر میشه . 

چشم . یک سری چیز گفتم و این رو هم میگم . ولی خب مث اینکه ایشون علاقه ای به ادامه ی بحث ندارن ! :)

میم الف
مهم نیست که چطور مدافع حرم باشی !
همین که پهلو درد زهرایی داشته باشی مدافع حرمی !
+ این روز ها بعضی با چادر باعث پهلو درد هستند ؛ مدافع حریم چادر باشید ...

:) درسته ... ولی خب نیازه که ...


+درسته ... و کاش من نباشم جزوشون ... میترسم .. خیلی میترسم که من هم باشم ُ ....

شاهین Za
عقاید هرکس برای خودش ارزشمنده :)

صد در صد :)

ی. مجیدی
اعتقادات و باورهات رو تحسین میکنم پاییزک بانو :)
چطور میشه قد  کشوری رو ندونست که سالیان سال رنج کشیده و مردمش برای اعتقاداتشون خون دادن؟
تیتراژ این روزهای معمای شاه شعرآفرینی بی نظیری رو در مدح ایران اسلامی رقم زده
بی نهایت دوستش دارم:

ما قرن ها پای وطن،پیدا و پنهان مانده ایم
ما پای فرهپگی کهن با نام ایران مانده ایم

مچکرم :)

خیــلی ها نمیدونن ... کسآیی رو می شناسم که با اینکه خواهر ِ شهید هستن ، ولی هر چی از دهنشون در میاد به جنگ ُ شهیدها ُ جانبازان  ُ جمهوری اسلامی و... میگن ... متاسفانه !!

ما نیز دوستش داریم این زیبا را ... :)

هااای .
من اینجآیم !
.
.
.
.
تو کجایی .؟!

+ماییم و نوای بی نوایی ! :)

#دیوانه_نوشت_های_بی_مخاطب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان